Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 05 2014

blanketsareawesome
2359 2ee9
blanketsareawesome
blanketsareawesome

March 04 2014

blanketsareawesome
2370 aa7d
Reposted fromclerii clerii viaelusive elusive
blanketsareawesome
1467 c544
blanketsareawesome
A teraz, już prawie o północy pierwszego dnia, wciąż nie śpię, łamiąc swoje postanowienie, żeby kłaść się wcześnie - opóźniam sen, żeby odsunąć nieuniknione nadejście jutrzejszego ranka. Jeszcze jedna próba ucieczki.
— Sylvia Plath
Reposted frominpassing inpassing viamakemewannadie makemewannadie
blanketsareawesome
4108 7987
blanketsareawesome
:  
blanketsareawesome
Każda walka ma swój koniec. Czasami trzeba przestać walczyć nie z powodu dumy, ale szacunku do samego siebie
— prawdy życiowe

March 02 2014

blanketsareawesome
#107
Reposted fromMiauuuKurwa MiauuuKurwa viaelusive elusive
blanketsareawesome
9920 d5ce
Reposted fromgosiao gosiao viaelusive elusive
blanketsareawesome
Chcę, żebyś był ze mnie dumny. Żebyś w każdej sekundzie swojego życia myślał 'Jestem szczęśliwy, że Ją mam'.
— @galawaygirl
Reposted fromgalawaygirl galawaygirl viaelusive elusive
blanketsareawesome
Nigdy nie uganiaj się za miłością, przyjaźnią i zainteresowaniem. Jeśli druga osoba nie chce ci tego dać tak po prostu, nie jest to nic warte.
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viaelusive elusive
blanketsareawesome
7917 ec5c 500

February 28 2014

blanketsareawesome
“ Nigdy nie rań kogoś, kto mówi, że Cię kocha i przy tym patrzy Ci głęboko w oczy. Kogoś, kto nie wstydzi się płakać przy Tobie, ani śmiać się w głos. Nie wiesz, jaka walka toczyła się w nim, zanim Ci zaufał. To ktoś, kto poznał życie z gorszej strony i nie zasługuje więcej na cierpienie. ” 
Reposted fromjustyha justyha viaelusive elusive
blanketsareawesome
1225 e657
Reposted fromavooid avooid viaelusive elusive
Style Scrapbook
Reposted fromweheartit weheartit viamakemewannadie makemewannadie
blanketsareawesome
Uważaj na znajomości, które zaczynają się od głowy. O tych zapoczątkowanych fascynacją seksualną można szybko zapomnieć. O tych, które zaczynają się od rozmów, wymiany myśli i emocji, możesz nigdy nie zapomnieć. Te są trwalsze.
— Magdalena Witkiewicz
blanketsareawesome
blanketsareawesome
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl